L'escala pentatònica!

Els alumnes i les alumnes de 4t hem provat de crear les nostres pròpies cançons a través de l'escala pentatònica amb els instruments Orff: carillons, xilòfons i metal·lòfons!
Comentaris